Zasady korzystania

/Cennik opłat regulaminowych
Cennik opłat regulaminowych 2017-04-21T08:18:00+00:00

Cennik opłat regulaminowych (pdf)

Cennik usług regulaminowych

 1. Wysokość odszkodowania za zagubione, uszkodzone lub zniszczone książki:
  Wysokość odszkodowania nie może być mniejsza od aktualnej, rynkowej ceny książki. Wysokość takiego odszkodowania ustala kierownik wypożyczalni.
 2. Za przetrzymanie każdej wypożyczonej książki ponad termin określony w § 2 pkt 1 Regulaminu Wypożyczalni Elektronicznej, biblioteka pobiera następujące opłaty:
  Koszty upomnień:
  a) I upomnienie: 8,00 zł,
  b) II upomnienie: 9,00 zł + opłata za przetrzymanie (w wysokości 50 gr od książki za każdy rozpoczęty tydzień po terminie zwrotu każdej książki),
  c) III upomnienie: 10,00 zł + opłata za przetrzymanie (w wysokości 10 gr od książki za każdy rozpoczęty tydzień po terminie zwrotu każdej książki).
 3. Czytelnik, do którego biblioteka wysyła upomnienia, pokrywa ich koszty. Opłaty pocztowe pobiera się według aktualnego cennika.
 4. Kaucje:
  Wysokość kaucji równa jest co najmniej aktualnej, rynkowej wartości wypożyczonej książki.
 5. Opłata za wydanie elektronicznej karty czytelnika:
  a) za wydanie pierwszej elektronicznej karty czytelnika: 0,00 zł,
  b) za wydanie duplikatu elektronicznej karty czytelnika: 10,00 zł.
 6. Cennik usług kserograficznych:
  Odbitki kserograficzne czarno-białe wykonane na kserokopiarce:
  Format A4 – jednostronnie: 0,20 zł,
  dwustronnie: 0,40 zł,
  Format A3 – jednostronnie: 0,40 zł,
  dwustronnie: 0,80 zł.
 7. Cennik opłat za wydruk komputerowy:
  Wydruk komputerowy czarno-biały:
  Format A4 – jednostronnie: 0,20 zł,
  dwustronnie: 0,40 zł.