W swoich zbiorach Biblioteka posiada archiwalne numery czasopism National Geographic, Śląsk oraz czasopism o tematyce pedagogicznej:

Tytuł Roczniki  Numery
National Geographic 2000-2001 cały rocznik
2002 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12
2003 1-4, 6-8, 10, 12
2004 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11
2005 1, 3, 5-11
2006 1, 5-12
2007-2011 cały rocznik
2012 1-11
2013 1-4, 6-12
2014 cały rocznik
2015 1-4, 6-8, 10
2016 1, 4-12
Czasopisma o tematyce regionalnej
Śląsk 1996-1998 cały rocznik
1999 1-3, 5-12
2000 1-10, 12
2001-2003 cały rocznik
2004 1-8, 10-12
2005-2014 cały rocznik
Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1978-1989 cały rocznik
1990 1-2
Zaranie Śląskie 1962 cały rocznik
1965-1966 cały rocznik
1968-1971 cały rocznik
1972 10-12
1973 1-2, 7-9, 10-12
1974-1981 cały rocznik
1983-1990 cały rocznik
1991 1-2
Goniec Górnośląski 1970 cały rocznik
1972-1979 cały rocznik
1981-2012 cały rocznik