Działy

/Działy
Działy 2017-12-13T10:23:13+00:00

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Juliusza Ligonia

mgr Joachim Krzyk


Dział Organizacyjno-Administracyjny
Kierownik: mgr Katarzyna Lazaj
tel.: 32 2455 210, wew. 3
email: mbp.swietochlowice@gmail.com


Dział Gromadzenia i Udostępniania Zbiorów
Kierownik: mgr Sabina Ganczarczyk
tel.: 32 2455 210, wew. 7
email: mbp.swietochlowice12@gmail.com


Dział Finansowo-Księgowy
Główna Księgowa: mgr inż. Ewa Zielasko
tel.: 32 2455 210, wew. 6
email: ksiegowosc@mbp.swietochlowice.pl