Radosna Jesień Życia

Cykliczne spotkania, mające pobudzić osoby w podeszłym wieku do aktywności. Zajęcia charakteryzuje różnorodność: czytane są fragmenty książek, wiersze, prowadzone są wykłady o interesujących miejscach na ziemi, ciekawych osobach, prowadzone są zajęcia plastyczne. Po części głównej, przy słodkim poczęstunku, uczestnicy dyskutują podsumowując wybrany temat. Spotkania skierowane są dla wszytskich seniorów.

Spotkania dla Seniorów odbywają się raz w miesiącu w Bibliotece Centralnej i Filii nr 6.

Klub Dobrego Słowa

Cykl spotkań dla dorosłych Czytelników, w ramach którego odbywają się przedstawienia, wystawy tematyczne, dyskusje o przeczytanych książkach. Do Klubu może dołączyć każdy Czytelnik, by przy kawie, w dobrym towarzystwie, spędzić miło czas w naszej Bibliotece.

Spotkania Klubu odbywają się w Filii nr 1.